filtration2
filtration1
filtration3

V-clamp Quick Open Multi-Bag Filter Housing

  • V-clamp Quick Open Multi-Bag Filter Housing

    V-clamp Quick Open Multi-Bag Filter Housing

    V-clamp Quick open multi-bag filter housing ได้รับการออกแบบใน ASME VIII ดูมาตรฐาน VIII DIV I เพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยและทนทาน จึงแตกต่างไปจากตัวกรองถุงยึดแบบเดิม คุณสามารถเปิดและปิดฝาครอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ไม่จำเป็นต้องคลายเกลียวหรือขันสลักเกลียวหลายสิบหรือหลายสิบตัวในทางกลับกัน เพื่อให้ทราบวิธีการเปิดและปิดที่สะดวกและรวดเร็ว ให้เปลี่ยนถุงกรองอย่างรวดเร็ว และลดความเข้มแรงงานของผู้ปฏิบัติงาน

    ตอนนี้เปิดและปิดภาชนะสำหรับเปลี่ยนถุงกรองได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียง 2 นาที!