การกรอง2
การกรอง1
การกรอง3

ถุงกรอง MAXPONG

  • ถุงกรอง MAXPONG

    ถุงกรอง MAXPONG

    Precision Filtration ผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงครบวงจรถุงกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพการกรองที่สูงขึ้นถุงกรองประสิทธิภาพสูงทั้งหมดมีจำหน่ายในหลากหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับตัวเรือนถุงกรองอุตสาหกรรมทั่วไปสามารถผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงขนาดที่กำหนดเองได้