การกรอง2
การกรอง1
การกรอง3

ถุงกรองไนลอนโมโนฟิลาเมนต์