การกรอง2
การกรอง1
การกรอง3

ถุงกรองซีรีส์ PGF

  • ถุงกรองพีจีเอฟ

    ถุงกรองพีจีเอฟ

    Precision Filtration ผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงครบวงจรถุงกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพการกรองที่สูงขึ้นถุงกรองประสิทธิภาพสูงทั้งหมดมีจำหน่ายในหลากหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับตัวเรือนถุงกรองอุตสาหกรรมทั่วไปสามารถผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงขนาดที่กำหนดเองได้