การกรอง2
การกรอง1
การกรอง3

ถุงกรองคะแนนสัมบูรณ์

  • ถุงกรองคะแนนสัมบูรณ์

    ถุงกรองคะแนนสัมบูรณ์

    Precision Filtration ผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงครบวงจรถุงกรองเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพการกรองที่สูงขึ้นถุงกรองประสิทธิภาพสูงทั้งหมดมีจำหน่ายในหลากหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับตัวเรือนถุงกรองอุตสาหกรรมทั่วไปสามารถผลิตถุงกรองประสิทธิภาพสูงขนาดที่กำหนดเองได้